Aktualności

Rozeznanie rynku na doradcę zawodowego

Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. w związku z realizacją projektu „Nie bądź bierny na rynku pracy!!” nr RPLD.08.02.01-10-0068/16 na terenie województwa łódzkiego doradców zawodowych do przeprowadzenia indywidualnych zajęć Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (w tym IPD) dla 80 osób. Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Nie bądź bierny na rynku pracy!!”dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Zapraszamy do składania ofert

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2016R.

Szanowni Państwo,

W załączniku przedstawiamy harmonogram zajęć przewidzianych do realizacji w miesiącu grudzień 2016r. w ramach zadania: Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu.