Rekrutacja

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona od listopada 2016r. do końca sierpnia 2017r.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz formularze zgłoszeniowe są dostepne do pobrania na stronie www oraz w Biurze Projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie